Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1671
Title: Stanisława Balińskiego doświadczenie Rzymu
Authors: Jaskółowa, Ewa
Keywords: Stanisław Baliński; Wielka podróż; Trzy poematy o Warszawie
Issue Date: 2015
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S. 313- 320). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Wojenne tomy poetyckie Stanisława Balińskiego rejestrują osobiste, czasem bardzo intymne doświadczenia poety. Doświadczenia wojny, wyjazdu z Polski, który sam poeta określa niejednoznacznie — raz jako ucieczkę, kiedy indziej jako przymus emigracyjny, oraz o wielu egzystencjalnych doświadczeniach, które były jednostkowe, ale wpisywały się w ogólniejszy paradygmat doświadczeń pokolenia określanego czasem pokoleniem wojennym, a czasem pokoleniem skazanym na wędrówkę. Doświadczenia te znalazły swój literacki (poetycki) kształt w opublikowanych już podczas wojny tomach: Wielkiej podróży, Trzech poematach o Warszawie oraz Rzeczy sumienia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1671
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jaskolowa_Stanislawa_Balinskiego_doswiadczanie_Rzymu.pdf285,03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons