Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1672
Tytuł: Biblioteki publiczne dla dzieci we Francji (wybrane zagadnienia).
Autor: Langer, Hanna
Słowa kluczowe: biblioteki publiczne dla dzieci; Francja
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 63-78). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents selected problems concerning the foundation and development of libraries for children in France. The author presents “L’Heure Joyeuse” (“The Hour of Joy”), the first institution of that type founded in 1924. It was o introduce not only children, but also adults into a new type of a library, open for all readers’ needs. However, it was only in 1963 that the association “La Joire par les Livres” (“The Joy through Books”), and next the opening of the children’s library in Clamart near Paris were connected with the development of the French children’s library science. Currently, the place of separate book collections for children is replaced by collections both for children and adults. What is also important is to take children’s branch into account in urban projects of libraries as important elements of an every‑ day life.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1672
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Langer_Biblioteki_publiczne_dla_dzieci_we_Francji.pdf455,92 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons