Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1673
Title: Polska percepcja Arabskiej Wiosny oraz jej implikacji w skali regionalnej i globalnej
Authors: Czornik, Katarzyna
Keywords: Arabska Wiosna; Bliski Wschód; Afryka Północna; Polska a Arabska Wiosna; Polska a Bliski Wschód
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk (red.), "Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku" (S. 537-565). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zatem odpowiedź na pytanie, jak procesy Arabskiej Wiosny były postrzegane przez władze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również: czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu, Polska zaangażowała się w przemiany w tym obszarze? Jakie uwarunkowania i czynniki determinowały politykę Polski wobec wydarzeń Arabskiej Wiosny w poszczególnych państwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej? A także, czy Arabska Wiosna implikowała przewartościowanie priorytetów w polskiej polityce zagranicznej wobec państw Maszreku i Maghrebu?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1673
ISBN: 9788380121713
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czornik_Polska_percepcja_Arabskiej_Wiosny_oraz_jej_implikacji_w_skali_regionalnej_i_globalnej.pdf593,06 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons