Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16734
Title: Czy Hitler jest hardcorem? E-folklor jako komentarz
Authors: Rauszer, Michał
Keywords: kultura; folklor; utwór ludowy
Issue Date: 2012
Citation: Kultura Popularna, 2012, nr 3, s. 70-84
Abstract: Folklor, będący specyficzną formą twórczości, dostrzeżony został, jak ujmuje to Antonio Gramsci, dzięki różnicom klasowym. Warstwy wykształconej burżuazji opisywały go bądź jako ciemny zabobon, bądź tyleż fascynującą, co egzotyczną działalność rodzimego ludu (por. Gramsci 1961: 257 – 265). Folklor generalnie był właściwością innego, który zdawał się posiadać dzięki niemu bezpośredni dostęp do rozkoszy[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16734
ISSN: 1644-8340
Appears in Collections:Artykuły (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rauszer_Czy_Hitler_jest_hardcorem.pdf436,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons