Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1674
Tytuł: Rola "Guliwera" w popularyzowaniu książek "zakazanych"
Autor: Nadolna-Tłuczykont, Marta
Słowa kluczowe: czasopismo "Guliwer"; literatura dziecięca; funkcje poznawcze
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 79-85). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents an important function the magazine devoted to “Gulliver”, a children’s book fulfills owadays. From the first issue, it reminds of the works that after 1984 disappeared from readers’ circulation for political reasons and, in most cases, did not return to young readers any more. The text signals the status quo of the very situation. Most attention was paid to the advantages of the books in question, pointing to a great role of researchers, literature experts (e.g. Barbara Kosmowska, Anna Maria Krajewska, Bronisław Kulka, etc.) who go back to the “unwanted” works in “Gulliver”. What was also emphasized was the importance of popularizing outstanding books, including among others Ku swoim by Zofia Kossak, Bohaterski miś by Bronisława Ostrowska or Białe róże by Helena Zakrzewska and many others. It was also highlighted that thanks to such actions, “Gulliver’s” readers were given an access to interesting and precious literary texts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1674
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nadolna_Rola_Guliwera_w_popularyzowaniu_ksiazek_zakazanych.pdf403,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons