Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1677
Tytuł: Marina Cvetaeva : motivacionnoe clenenie teksta
Autor: Czerwiński, Piotr
Słowa kluczowe: Marina Cwietajewa; analiza motywacyjna; tekst poetycki
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, J. Stawnicka (red.), "Słowo i tekst. T. 2, Język i proces literacki" (S. 32-42). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the motivational analysis of a poetic text by Marina Cwietajewa, built on a distinction of cognitive-verbal schemes of the Russian language awareness operating in the text. The analysis was directed at the schemes of a folklore origin and interprets their reflection in a poetic text as transformational types of folklore inclusions. The works by Marina Cwietajewa are characterised by a mosaic-transformational type of text creation. That is why a reflection of both cognitive-verbal schemes of folklore and schemes of other origins are not accidental.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1677
ISBN: 9788322618141
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Cervinskij_Marina_Cwietajewa_Motiwacyonnoje_czlenienije_tieksta.pdf473,65 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons