Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1679
Tytuł: Proizvol'noe modelirovanie mira u Antuana de Sent-Ekzuperi
Autor: Nadel-Czerwińska, Margarita
Słowa kluczowe: Mały książę; Antoine de Saint-Exupéry
Data wydania: 2009
Źródło: P. Czerwiński, J. Stawnicka (red.), "Słowo i tekst. T. 2, Język i proces literacki" (S.52-69). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the world modelling in The Little Prince, a fable story by Antoine de Saint Exupery. Mythological — common for all Europeans — representations of an objective world image and modelling of particular free spaces-fragments inside it, as the space of objectivity, independent of man were characterised. However, being the basis of modelling a fable text space in a given fable story, mythological representations are inscribed by the French writer in the contemporary academic conceptions in a special way. The knowledge of physics laws does not hinder, on the coontraty, helps the author to create a unique fable text and a magic world of an unreal life of a small prince who flew from a distant star.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1679
ISBN: 9788322618141
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nadel_Czerwinska_Proizwolnoje_modielirowanije_mira.pdf552,02 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons