Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/168
Tytuł: Multifaceted strategy for the synthesis of diverse 2,2'-bithiophene derivatives
Autor: Krompiec, Stanisław
Filapek, Michał
Grudzka-Flak, Iwona
Słodek, Aneta
Kula, Sławomir
Małecki, Jan Grzegorz
Malarz, Joanna
Szafraniec-Gorol, Grażyna
Penkala, Mateusz
Schab-Balcerzak, Ewa
Paluch, Marian
Mierzwa, Michał
Matussek, Marek
Szłapa, Agata
Pająk, Michał
Błach, Dariusz
Marcol, Beata
Danikiewicz, Witold
Boharewicz, Bartosz
Iwan, Agnieszka
Słowa kluczowe: Bithiophene derivatives; Coupling; Cycloaddition; High pressure; Homogeneous catalysis; Isomerization; PTC
Data wydania: 2015
Źródło: Molecules (Basel), vol. 20, iss. 3 (2015), s. 4565-4593
Abstrakt: New catalytically or high pressure activated reactions and routes, including coupling, double bond migration in allylic systems, and various types of cycloaddition and dihydroamination have been used for the synthesis of novel bithiophene derivatives. Thanks to the abovementioned reactions and routes combined with non-catalytic ones, new acetylene, butadiyne, isoxazole, 1,2,3-triazole, pyrrole, benzene, and fluoranthene derivatives with one, two or six bithiophenyl moieties have been obtained. Basic sources of crucial substrates which include bithiophene motif for catalytic reactions were 2,2′-bithiophene, gaseous acetylene and 1,3-butadiyn
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/168
DOI: 10.3390/molecules20034565
ISSN: 1420-3049
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Krompiec_Multifaceted_strategy_for_the_synthesis_of_diverse.pdf588,66 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons