Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1680
Tytuł: "Żywot świętego Benedykta" w edycji "Reguły" benedyktyńskiej "przekładania" Sebastiana Fabiana Klonowica : (z dziejów recepcji "Żywotów świętych" Piotra Skargi)
Autor: Sitkowa, Anna
Słowa kluczowe: "Żywoty Świętych"; Sebastian Fabian Klonowic; Piotr Skarga; św. Benedykt
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 86-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The work deals with the problem of the authorship of Żywot świętego Benedykta, one of the frame texts in the edition of Reguła benedyktyńska, translated into Polish by Sebastian Fabian Klonowic. Żywot świętego Benedykta, fulfilling the role of a biogram in the edition from 1597, has so far been considered by bibliographers and researchers as Acern’s translatory work Yet, comparing the text with St Benedict’s biography constituting Żywoty święte reveals the reel author, i.e. the author of Kazania sejmowe. A reprint of the fragment of a hagiographic book in the edition of Reguła benedyktyńska without its author’s name should be treated as one more illustration of a free aaproach to the issue of authorship in the Old‑Polish language.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1680
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sitkowa_Zywot_swietego_Benedykta_w_edycji.pdf782,39 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons