Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1680
Title: "Żywot świętego Benedykta" w edycji "Reguły" benedyktyńskiej "przekładania" Sebastiana Fabiana Klonowica : (z dziejów recepcji "Żywotów świętych" Piotra Skargi)
Authors: Sitkowa, Anna
Keywords: "Żywoty Świętych"; Sebastian Fabian Klonowic; Piotr Skarga; św. Benedykt
Issue Date: 2010
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 86-95). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The work deals with the problem of the authorship of Żywot świętego Benedykta, one of the frame texts in the edition of Reguła benedyktyńska, translated into Polish by Sebastian Fabian Klonowic. Żywot świętego Benedykta, fulfilling the role of a biogram in the edition from 1597, has so far been considered by bibliographers and researchers as Acern’s translatory work Yet, comparing the text with St Benedict’s biography constituting Żywoty święte reveals the reel author, i.e. the author of Kazania sejmowe. A reprint of the fragment of a hagiographic book in the edition of Reguła benedyktyńska without its author’s name should be treated as one more illustration of a free aaproach to the issue of authorship in the Old‑Polish language.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1680
ISBN: 9788322619186
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitkowa_Zywot_swietego_Benedykta_w_edycji.pdf782,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons