Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1686
Tytuł: Archetyp, baśń... : o (nie)szkolnym alfabecie baśni
Autor: Wójcik-Dudek, Małgorzata
Słowa kluczowe: baśń; archetyp
Data wydania: 2012
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 21(2012), s. 28-35
Abstrakt: The author of the article demands a wise fairy tale didactics, unlimiting itself to only summing up the plot and exploring the structure of fairy tale rules. A deep message of a fairy tale places this very text beyond the primary school core curriculum, making it a universal story subject to literary transformations which deserve an interpretative consideration at school.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1686
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wojcik_Dudek_Archetyp_basn.pdf514,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons