Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1690
Tytuł: Elementy metody Marii Montessori na lekcjach języka polskiego
Autor: Guzy, Anna
Słowa kluczowe: metoda Marii Montessori; lekcje języka polskiego
Data wydania: 2012
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, T. 21(2012), s. 115-127
Abstrakt: The article opens with a short reflection on Maria Montessori pedagogy, especially taking into consideration the most important elements, such as classroom equipment, description of teaching materials, principles of lesson procedures, as well as the learner and teacher role in the process of education. The second part of the article pays attention to those teaching aids and forms of work that could be used in Polish lessons. What is described is a developmental lesson, the role of an early teaching of reading and writing, teaching orthography, reader’s corner, and the possibilities of using Montessori’s symbols in teaching grammar. Practical solutions presented in the article are suggestions employed by teachers of Montessori Academy of Active Education in Konstancin‑J eziorna.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1690
ISSN: 0208-5011
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Guzy_Elementy_metody_Marii_Montessori.pdf3,84 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons