Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1693
Tytuł: Semantika "vstreci" v prostranstvennoj modeli mira slovackoj skazki
Autor: Nadel-Czerwińska, Margarita
Słowa kluczowe: bajka słowacka; tekst folklorystyczny
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, E. Straś (red.), "Słowo i tekst. T. 3, Mentalność etniczna i kulturowa" (S. 63-77). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In the categorical context of traditional model of world a significant place is occupied by the encounter. The traditional (folkloric) text of a folktale is always created according to, common for various cultures, rules of forming the featured (mythical) world. Inside the folktale text structure the encounter simultaneously indicates the time-point (when the encounter takes place) and the point in the space (where it happens). The very moment and place of the encounter in the fairy-tale time and space are mythically, and more often than not – precisely, motivated. From where and when of the event significant for the fairytale text development stems the semantic value of the latter referred to the characters – the participants of the encounter. In the paper there is discussed the traditional structure of gradually, stage by stage, developing folkloric text – Slovakian fairy tale. The subsequent “leaps” in development of text are encounters which stand for markers.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1693
ISBN: 9788322619758
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nadel_Czerwinska_Semantika_vstreci_v_prostranstvennoj_modeli.pdf570,87 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons