Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1694
Tytuł: Konflikty zbrojne a mentalność narodowa Polaków i Rosjan
Autor: Straś, Ewa
Słowa kluczowe: stereotypy narodowe; mentalność narodowa
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, E. Straś (red.), "Słowo i tekst. T. 3, Mentalność etniczna i kulturowa" (S. 87-98). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The work presents research findings of the border studies concerning linguistic worldview and national stereotypes, based on Polish and Russian maxims, both of which illustrate, characteristic for the nations in question, ways of perceiving reality. Special attention was paid to the issues of victories and defeats inscribed in the scenario of an armed conflict. For a simple reason that a victory has a direct influence on the feeling of national pride, which triggers the grow of belief about one’s country power. The research findings allow to conclude that victories are expressed in Russian linguistic tradition to a higher degree, which results from both: historical events and a peculiar custom to savour defeating of the enemy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1694
ISBN: 9788322619758
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Stras_Konflikty_zbrojne_a_mentalnosc_narodowa_Polakow.pdf575,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons