Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1701
Tytuł: Placówki edukacyjne w cieszyńskiej tradycji kształcenia nauczycieli
Autor: Szuścik, Urszula
Słowa kluczowe: Śląsk Cieszyński; kształcenie nauczycieli; tradycja
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 69-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author synthetically brings a historical background of the formation of a teacher’s seminar where the academic and didactic activity was initiated by the Branch of the University of Silesia in 1971 closer. She shows changes in thinking about teaching, and, against this background, educating teacher’s and, then, academic staff the moment the Faculty of the University of Silesia was erected. The complexity of the historical situation in this area substantially influence a specific path a Polish teacher in Cieszyn Silesia follows.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1701
ISBN: 9788322621851
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szuscik_Placowki_edukacyjne_w_cieszynskiej_tradycji.pdf276,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons