Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1701
Title: Placówki edukacyjne w cieszyńskiej tradycji kształcenia nauczycieli
Authors: Szuścik, Urszula
Keywords: Śląsk Cieszyński; kształcenie nauczycieli; tradycja
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 69-75). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author synthetically brings a historical background of the formation of a teacher’s seminar where the academic and didactic activity was initiated by the Branch of the University of Silesia in 1971 closer. She shows changes in thinking about teaching, and, against this background, educating teacher’s and, then, academic staff the moment the Faculty of the University of Silesia was erected. The complexity of the historical situation in this area substantially influence a specific path a Polish teacher in Cieszyn Silesia follows.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1701
ISBN: 9788322621851
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szuscik_Placowki_edukacyjne_w_cieszynskiej_tradycji.pdf276,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons