Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1706
Title: Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej
Authors: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: edukacja międzykulturowa
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 113-126). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents a twenty year activity and research done by academics of the Department of General Pedagogy on the issue of the borderland as well as multi- and intercultural education. The research of the very team concern social, pedagogical and cultural conditions of the development and education of the youth from the borderland, the problems of shaping identity, theory and intercultural models, as well as teacher preparation for working in multicultural communities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1706
ISBN: 9788322621851
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogrodzka_Mazur_Z_teorii_i_praktyki_edukacji_miedzykulturowej.pdf309,37 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons