Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1706
Tytuł: Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej
Autor: Ogrodzka-Mazur, Ewa
Szczurek-Boruta, Alina
Słowa kluczowe: edukacja międzykulturowa
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 113-126). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents a twenty year activity and research done by academics of the Department of General Pedagogy on the issue of the borderland as well as multi- and intercultural education. The research of the very team concern social, pedagogical and cultural conditions of the development and education of the youth from the borderland, the problems of shaping identity, theory and intercultural models, as well as teacher preparation for working in multicultural communities.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1706
ISBN: 9788322621851
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Ogrodzka_Mazur_Z_teorii_i_praktyki_edukacji_miedzykulturowej.pdf309,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons