Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1708
Tytuł: Współudział przedmiotów pedagogicznych w kształtowaniu kompetencji zawodowych artystów i nauczycieli muzyki
Autor: Uchyła-Zroski, Jadwiga
Słowa kluczowe: kształcenia pedagogicznego; uczelnie artystyczne; edukacja artystyczna
Data wydania: 2013
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 127-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The author deals with the subject raised in the course of the analysis and characteristic of selected scopes of artistic education, namely teaching pedagogical subjects in music, and pedagogical-artistic universities. She analyses studies plans, forms of classes with the students, and standards of teacher training. Next, she characterizes a module of psychological and pedagogical subjects in the teacher speciality in the music field of studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1708
ISBN: 9788322621851
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Uchyla_Zroski_Wspoludzial_przedmiotow_pedagogicznych.pdf314,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons