Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1708
Title: Współudział przedmiotów pedagogicznych w kształtowaniu kompetencji zawodowych artystów i nauczycieli muzyki
Authors: Uchyła-Zroski, Jadwiga
Keywords: kształcenia pedagogicznego; uczelnie artystyczne; edukacja artystyczna
Issue Date: 2013
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: R. Mrózek, U. Szuścik (red.), "Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie" (S. 127-141). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The author deals with the subject raised in the course of the analysis and characteristic of selected scopes of artistic education, namely teaching pedagogical subjects in music, and pedagogical-artistic universities. She analyses studies plans, forms of classes with the students, and standards of teacher training. Next, she characterizes a module of psychological and pedagogical subjects in the teacher speciality in the music field of studies.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1708
ISBN: 9788322621851
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uchyla_Zroski_Wspoludzial_przedmiotow_pedagogicznych.pdf314,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons