Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17098
Title: O poczytności Wzywania do pokuty Piotra Skargi
Authors: Piecuch, Małgorzata
Keywords: Czytelnictwo; Kazania sejmowe; Skarga Piotr; Wzywanie do pokuty
Issue Date: 2014
Citation: Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media, Nr 2 (15), (2014) s. 13-31
Abstract: W artykule przedstawiono w zarysie wydawnicze losy Wzywania do pokuty Piotra Skargi od XVII do XXI w. Szczególną uwagę zwrócono na grono odbiorców tego utworu. Kluczowym zagadnieniem uczyniono sposoby zareklamowania dzieła. Zbadano m.in. zmiany w obrębie tytulatury traktatu, wybrane przedmowy do jego wydań oraz inseraty zamieszczane w różnego typu czasopismach. Całości dopełniły informacje na temat tego, w jaki sposób przemiany społeczno-polityczne wpłynęły na kształtowanie się poczytności utworu królewskiego kaznodziei.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17098
ISSN: 2451-2575
1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piecuch_O_poczytnosci_Wzywania.pdf487,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons