Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17101
Title: Problem Thanatosa : bariery i pożytki andragogicznej refleksji o śmierci
Authors: Maliszewski, Krzysztof
Keywords: Problem Thanatosa; egzystencja; andragogika
Issue Date: 2005
Citation: Chowanna, 2005, t. 2, s. 148-156
Abstract: Jednym z najistotniejszych rysów kondycji ludzkiej - o czym zwykli przypominać zwłaszcza filozofowie egzystencji - jest świadomość skończoności. Człowiek wie, że wydany został ślepym zjawiskom przyrodniczym i musi umrzeć. Wie, że w trakcie swego kruchego żywota zdany jest na skonstru­owany przez społeczność świat, w którym nie sposób na niczym polegać, bogactwa bowiem rozpływają się, władza w każdej chwili może runąć lub zabić, a bliscy narażeni są na chorobę, szaleństwo i zgon (por. Jaspers , 1990, s. 36-37). Blaise Pascal przedstawił to alegorycznie: „Wyobraźmy sobie gro­madę ludzi w łańcuchach, skazanych na śmierć; co dzień kat morduje jednych w oczach drugich, przy czym ci, którzy zostają, widzą własną dolę w doli swo­ich bliźnich i spoglądając po sobie wzajem z boleścią, a bez nadziei, czekają swojej godziny. Oto obraz doli ludzkiej” (Pascal, 1989, s. 177). Perspektywa niechybnego kresu wprowadza w życie nieusuwalny cień, bezlitośnie powraca­jący problem[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17101
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewski_Problem_Thanatosa_bariery_i_pozytki.pdf473,77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons