Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1717
Tytuł: Nieznane materiały na temat Biblioteki Polskiej w Paryżu w Archiwum Państwowym w Katowicach
Autor: Sieradzka, Danuta
Słowa kluczowe: Biblioteka Polska w Paryżu; Archiwum Państwowe w Katowicach; materiały archiwalne
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 150-159). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is a presentation of studies on the history, organization and activity of the Polish Library in Paris. It is given a special place in numerous libraries of Polish diaspora abroad. The author, basing on the so far unknown archive materials from Katowice, presented a big correspondence between the very place and the Library of Sejm Śląski in Katowice. The article reveals the materials pointing to the promotion of Silesia in France by sending books of various topics. A precious supplement to the article is an index of doublets given to the Polish Library in Paris by the Sejm Library in the 1930s.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1717
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sieradzka_Nieznane_materialy_na_temat_Biblioteki.pdf435,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons