Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17183
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŻywczok, Alicja-
dc.contributor.authorEcler-Nocoń, Beata-
dc.date.accessioned2020-11-19T13:30:37Z-
dc.date.available2020-11-19T13:30:37Z-
dc.date.issued2004-
dc.identifier.citationChowanna, 2004, t. 1, s. 131-142pl_PL
dc.identifier.issn2353-9682-
dc.identifier.issn0137-706X-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/17183-
dc.description.abstractŚwiadomość niedoskonałości, a równocześnie znacznej potencjalności czło­wieka stwarza szansę spojrzenia na siebie jak na osobę samodoskonalącą się, która stale szuka nowych styczności ze światem oraz jakościowo lepszej komunikacji z samym sobą. Autoterapia i samowychowanie - dwa osobliwe filary ludzkiej autokreacji odsłaniają wagę dynamizmu autonomii wewnętrznej samostanowienia o sobie oraz psychicznej „niezawisłości” w stosunku do oto­czenia społecznego. Osoba niepełnosprawna, w stanie zdrowia lub choroby, posiada przysługujące wszystkim ludziom zasoby emocjonalne oraz duchowe do przezwyciężenia sytuacji uciążliwej, a nawet do inicjowania satysfak­cjonującego rozwoju wewnętrznego. Autoterapia oraz proces samowychowania zostały tu zaprezentowane jako psychiczne mechanizmy samoregulacji odbudowujące afirmatywne postawy życiowe. Wola samorozwoju oraz towarzysząca jej radość życia kierują czło­wieka wprost ku źródłom autentycznego zdrowia psychicznego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectautoterapiapl_PL
dc.subjectniepełnosprawnośćpl_PL
dc.subjectproces samowychowaniapl_PL
dc.titleAutoterapia - przestrzeń rozwoju osoby ludzkiejpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.relation.journalChowannapl_PL
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zywczok_Autoterapia_przestrzen_rozwoju_osoby_ludzkiej.pdf541,17 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons