Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17183
Title: Autoterapia - przestrzeń rozwoju osoby ludzkiej
Authors: Żywczok, Alicja
Ecler-Nocoń, Beata
Keywords: autoterapia; niepełnosprawność; proces samowychowania
Issue Date: 2004
Citation: Chowanna, 2004, t. 1, s. 131-142
Abstract: Świadomość niedoskonałości, a równocześnie znacznej potencjalności czło­wieka stwarza szansę spojrzenia na siebie jak na osobę samodoskonalącą się, która stale szuka nowych styczności ze światem oraz jakościowo lepszej komunikacji z samym sobą. Autoterapia i samowychowanie - dwa osobliwe filary ludzkiej autokreacji odsłaniają wagę dynamizmu autonomii wewnętrznej samostanowienia o sobie oraz psychicznej „niezawisłości” w stosunku do oto­czenia społecznego. Osoba niepełnosprawna, w stanie zdrowia lub choroby, posiada przysługujące wszystkim ludziom zasoby emocjonalne oraz duchowe do przezwyciężenia sytuacji uciążliwej, a nawet do inicjowania satysfak­cjonującego rozwoju wewnętrznego. Autoterapia oraz proces samowychowania zostały tu zaprezentowane jako psychiczne mechanizmy samoregulacji odbudowujące afirmatywne postawy życiowe. Wola samorozwoju oraz towarzysząca jej radość życia kierują czło­wieka wprost ku źródłom autentycznego zdrowia psychicznego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17183
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zywczok_Autoterapia_przestrzen_rozwoju_osoby_ludzkiej.pdf541,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons