Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1719
Tytuł: "Widziałem rzeczy, o których ludziom się nie śniło..." - powieść "Frankenstein" a wizerunki sztucznego człowieka w kinie współczesnym
Autor: Kalarus, Marta
Słowa kluczowe: Mary Shelley; Frankenstein; kinematografia; powieść angielska
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus (red.), “Dziedzictwo romantyczne : o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej” (s. 151-162). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The novel Frankenstein, written by Mary Shelley, showed man’s fears connected with civilizationprogress. The very work, gaining fast popularity among readers, has become an importantvoice in a discussion on human being’s possibilities and borders one should not go beyond. Thecharacters of Victor Frankenstein and his monster are referred to in debates concerning biomedicalexperiments. Shelley’s work also influence the image of an artificial human being shown infilms. The aim of the article is to trace how the scheme connected with the history of doctorFrankenstein is realized in films, and to what an extent the influence of Shelley’s novel can be noticed.At the same time, it is proved that Frankenstein permanently inscribes in modern culture.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1719
ISBN: 9788322621882
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalarus_Widzialem_rzeczy_o_ktorych_ludziom_sie_nie_sniło_powiesc_Frankenstein.pdf321,57 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons