Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17197
Title: The Deaths of Socrates
Authors: Kopka, Aleksander
Keywords: żałoba; dekonstrukcja; Platon; życie; mit; autoimmunologia; pharmakon; pismo; mourning; deconstruction; Plato; life; myth; auto-immunology; writing
Issue Date: 2015
Citation: "Folia Philosophica" (2015), T. 33, s. 241-268
Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą ukazania w myśli Platona znamion filozofii żałoby jako filozofii zorientowanej na nieustanne odnoszenie się (w swej strukturalnej i ontologicznej heterogeniczności) podmiotu do (własnej) śmierci. W tym celu podążam śladem dekonstukcji Platońskiego tekstu przeprowadzonej przez Jacques’a Derridę przede wszystkim w La pharmacie de Platon, a następnie kontynuowanej w La carte postale. Dowodzą zarazem, jak sam tekst dialogów zdradza niekoherencję Platońskiej metafizyki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieśmiertelności duszy, relacji pisma do żywej mowy i roli mitu w dyskursie o nieśmiertelności. Tak nakreślony projekt myśli Platona jako filozofii zakamuflowanej żałoby powiążę z kluczową z perspektywy Derridy myśli żałobnej problematyką odroczenia, reakcji autoimmunologicznej, zawłaszczenia i idealizacji zmarłego oraz jego powrotu przez swe imię.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17197
ISSN: 2353-9445
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kopka_the_deaths_of_socrates.pdf309,91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons