Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1721
Tytuł: Czy muzyka romantyczna jest wieczna?
Autor: Trefler, Katarzyna
Słowa kluczowe: muzyka romantyczna
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus (red.), “Dziedzictwo romantyczne : o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej” (s. 228-234). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The most important features of Romantic music are its emotionality as well as relation toother fields of art. However, Bohdan Pociej shows that Romanticism in music does not restrainexclusively to the 19th century, but is eternal and everlasting. The 20th century composers, relishingavant-garde, usually denied the heritage of Romanticism, however, the current called NewRomanticism whose authors returned to the tradition of Romanticism was founded as early as inthe 1970s. The music of Romanticism and New Romanticism concerns the circle of the so calledhigh culture. However, one needs to ask the question if Romantic music also functions in themass culture. The answers should be looked for in soundtrack music whose authors have drawnfrom Romanticism since the very beginning, that is the 1930s. The very compositions base on theso called “Romantic stereotype” that is eligible for the mass public. Modern society longs for sucha „Romantic myth”, that is why Romantic music is necessary, and, certainly, will always be.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1721
ISBN: 9788322621882
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Trefler_Czy_muzyka_romantyczna_jest_wieczna.pdf283,97 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons