Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1724
Tytuł: O bazie dualnej do bazy potęgowej ciała
Autor: Wuwer, Joanna
Słowa kluczowe: Matematyka; Baza dualna
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 97-99
Abstrakt: A new proof of the theorem about the form of the dual basis to the basis 1, 0, ... , 0 n—1 of a separable extension F(0)/F is given (c. f. E. Artin [1], p. 89)- The basis 1*, 0*,... ,(0 n-1)* is calculated directly from the definition of a dual basis by solving a suitable system of linear equations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1724
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wuwer_O_bazie_dualnej_do_bazy_potegowej_ciala.pdf310,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons