Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1726
Title: What else is civilization for : narration overcoming fear and trauma in Graham Swift
Authors: Konkol, Sławomir
Keywords: Graham Swift; powieść angielska
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: L. Drong, J. Mydla (red.), “Fearful symmetries : representations of anxiety in cultural, literary and political discourses” (s. 105-117). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Tom Crick, narrator najpopularniejszej powieści Grahama Swifta Kraina Wod, uważaopowiadanie historii za metodę łagodzenia dziecięcego lęku przed ciemnością, w potrzebienarracji dostrzegając wyraz typowo ludzkiego dążenia do porządkowania rzeczywistości.Fragmentaryczny i repetytywny styl narracji większości książek Swifta odzwierciedlacharakterystyczne dla jego postaci poczucie separacji od świata i uwięzienia w momencietraumy, ktore uniemożliwia linearne rozwinięcie opowieści. Opłakując niemożliwość odzyskaniapierwotnej pełni, powieści Swifta jednocześnie afirmują przypadkowość kondycjiludzkiej, jako że wysiłki protagonistow zmierzające do przezwyciężenia strachu możnauznać jedynie za prowizoryczne. Jednocześnie autor kwestionuje status samej narracji jakomoralnie niejednoznacznej, potencjalnie nacechowanej przemocą i odpowiedzialnej za nieodwracalnezanurzenie podmiotu w czasie. Niniejszy artykuł stanowi analizę obu podejśćdo narracji jako metody racjonalnego wyjaśniania rzeczywistości w powieściach Shuttlecock(1982) oraz Kraina wod (1984) Grahama Swifta.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1726
ISBN: 9788322621202
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konkol_What_Else_Is_Civilization_For_Narration_Overcoming.pdf295,93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons