Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1726
Tytuł: What else is civilization for : narration overcoming fear and trauma in Graham Swift
Autor: Konkol, Sławomir
Słowa kluczowe: Graham Swift; powieść angielska
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: L. Drong, J. Mydla (red.), “Fearful symmetries : representations of anxiety in cultural, literary and political discourses” (s. 105-117). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Tom Crick, narrator najpopularniejszej powieści Grahama Swifta Kraina Wod, uważaopowiadanie historii za metodę łagodzenia dziecięcego lęku przed ciemnością, w potrzebienarracji dostrzegając wyraz typowo ludzkiego dążenia do porządkowania rzeczywistości.Fragmentaryczny i repetytywny styl narracji większości książek Swifta odzwierciedlacharakterystyczne dla jego postaci poczucie separacji od świata i uwięzienia w momencietraumy, ktore uniemożliwia linearne rozwinięcie opowieści. Opłakując niemożliwość odzyskaniapierwotnej pełni, powieści Swifta jednocześnie afirmują przypadkowość kondycjiludzkiej, jako że wysiłki protagonistow zmierzające do przezwyciężenia strachu możnauznać jedynie za prowizoryczne. Jednocześnie autor kwestionuje status samej narracji jakomoralnie niejednoznacznej, potencjalnie nacechowanej przemocą i odpowiedzialnej za nieodwracalnezanurzenie podmiotu w czasie. Niniejszy artykuł stanowi analizę obu podejśćdo narracji jako metody racjonalnego wyjaśniania rzeczywistości w powieściach Shuttlecock(1982) oraz Kraina wod (1984) Grahama Swifta.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1726
ISBN: 9788322621202
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Konkol_What_Else_Is_Civilization_For_Narration_Overcoming.pdf295,93 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons