Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1727
Tytuł: O bazie fundamentalnej ciała cyklotomicznego
Autor: Wuwer, Joanna
Słowa kluczowe: Matematyka; Baza fundamentalna ciała
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 95-96
Abstrakt: Using a lemma formulated below the author gives a simple proof that 1, t s_1, s = cp (pn), is an integral basis of the field Q (£), where C is a primitive root of unity of degree pn. LEMMA. I f 0 is a root of an Eisenstein polynomial with respect to the prime number p, then p does not divite the index (O : M ) of the order M = < 1, 0 ....0™-1 > in the maximal order O of the field Q (0 ). This lemma appears as a problem in [1], p. 129.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1727
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wuwer_O_bazie_fundamentalnej_ciala_cyklotomicznego.pdf276,62 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons