Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1729
Tytuł: Perswazyjność opinii biegłego
Autor: Leśniak, Marek
Słowa kluczowe: biegły; decydent procesowy; opinie biegłego
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: T. Widła (red.), "Obszary badawcze współczesnej kryminalistyki" (S. 116-128). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie cech procesu komunikacji (interakcji) zachodzącego między biegłym a decydentem procesowym (w konkretnej sprawie karnej albo cywilnej) oraz potraktowanie tej interakcji jako szczególny rodzaj aktu perswazji. Należy jednak podkreślić, że interakcja biegły – decydent procesowy nie wyczerpuje cech klasycznego aktu perswazji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1729
ISBN: 9788322619871
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lesniak_Perswazyjnosc_opinii_bieglego.pdf306,86 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons