Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17319
Title: Wzory zachowań nauczycieli na zjawisko przemocy wobec dzieci
Authors: Stanik, Jan M.
Keywords: przemoc; przemoc wobec dzieci; przemocnad dziećmi; przejawy przemocy wobec dzieci
Issue Date: 2000
Citation: Chowanna, 2000, t. 1, s. 7-20
Abstract: Zbadano za pomocą ankiety-kwestionariusza 100-osobową grupę nauczy­cielek (50 z klas I—III oraz 50 z klas V—VIII) pięciu szkół podstawowych z Sosnowca. Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Badanie miało na celu udzielenie odpowiedzi na 4 pytania: 1. W jakim stopniu nauczyciele postrzegają zjawisko przemocy wobec dzieci w kategoriach problemu społecznego w Polsce? 2. Jak przedstawia się wiedza badanych na tem at konkretnych przejawów przemocy wobec dzieci? 3. Jaka jest wśród badanych znajomość możliwości i sposobów interwencji wobec występowania przemocy? 4. Jaka jest znajomość wśród nauczycieli instytucjonalnych i prawnych rozwiązań w zwalczaniu przemocy wobec dzieci?[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17319
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanik_Wzory_zachowan_nauczycieli_na_zjawisko_przemocy.pdf1,39 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons