Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17339
Title: Upodmiotowienie społeczne nauczyciela w działaniach na rzecz promocji zdrowia
Authors: Syrek, Ewa
Keywords: promocja zdrowia; edukacja zdrowotna
Issue Date: 2000
Citation: Chowanna, 2000, t. 2, s. 75-80
Abstract: Zainteresowanie nauk medycznych i pozamedycznych problematyką zdro­wia wynika przede wszystkim z dużego zróżnicowania stanu zdrowia ludności na świecie, na poszczególnych kontynentach, w rozmaitych krajach i w obrębie konkretnych państw. Istotnym elementem nowoczesnego spojrzenia na zdro­wie jest uznanie go za jeden z głównych zasobów gospodarki narodowej. W dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia podkreśla się, że zdrowie jest: wartością — dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę satysfakcji oraz zmieniać środowisko; zasobem — boga­ctwem społeczeństwa, gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny. Tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturalne, rozwijać się, osiągać odpowiedni poziom jakości życia.[..]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17339
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Syrek_Upodmiotowienie_spoleczne_nauczyciela.pdf374,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons