Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1735
Tytuł: Some remarks on p-th compounds on non-singular matrix
Autor: Łubczonok, Grzegorz
Lorens, Michał
Słowa kluczowe: Matematyka; Macierze
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 65-68
Abstrakt: Pewne uwagi o p-tych potęgach nieosobliwej macierzy
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1735
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lubczonok_Some_remarks_on_p-th_compounds.pdf311,15 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons