Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1745
Tytuł: Some local properties of re a3, re a4 and re a5 in the class S
Autor: Górski, Jerzy
Słowa kluczowe: Matematyka; Funkcje
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 19-24
Abstrakt: Własności lokalne re a3, re a4 i re a5 w klasie S
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1745
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Gorski_Some_local_properties__of_re_a3.pdf379,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons