Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1746
Tytuł: On approximate solutions of a non-linear functional equation
Autor: Głowacki, Eugeniusz
Słowa kluczowe: Matematyka; Równania funkcyjne
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 13-17
Abstrakt: O przybliżonych rozwiązaniach nieliniowego równania funkcyjnego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1746
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Glowacki_On_approximate_solutions_of_a_non-linear.pdf328,45 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons