Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17462
Title: Z badań nad pismem chorych na schizofrenię w okresie remisji
Other Titles: The handwriting of schizophrenic patients in remission
Authors: Leśniak, Marek
Buczek, Adam
Keywords: schizophrenia in remission; analysis of handwriting
Issue Date: 2000
Citation: "Postępy Psychiatrii i Neurologii", 2000, suppl. 1, s. 185-188
Abstract: The authors compared handwriting of schizophrenic patients in remission with the handwriting of actively schizophrenic patients and healthy controls. No typical graphic patterns could be identified for schizophrenic patients in remission.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17462
ISSN: 1230-2813
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lesniak_Z_badan_nad_pismem.pdf393,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons