Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17556
Title: Korzystanie z telewizji i komputera, a ryzyko ograniczania rozwoju kontaktów społecznych u uczniów
Authors: Raś, Danuta
Keywords: oddziaływania telewizji na dzieci i młodzież; oddziaływania komputera na dzieci i młodzież; rozwój kontaktów społecznych
Issue Date: 2000
Citation: Chowanna, 2000, t. 1, s. 73-87
Abstract: Artykuł dotyczy problemu oddziaływania telewizji i komputerów na dzieci i młodzież szkolną. Szczególnie zwrócono uwagę na zastępowanie kontaktu z innymi ludźmi kontaktem z mass mediami najnowszej generacji. Oprócz analiz teoretycznych artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w szko­łach średnich i podstawowych dużych m iast oraz szkołach podstawowych na terenach mniej zurbanizowanych[...]
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17556
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ras_Korzystanie_z_telewizji_i_komputera.pdf545,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons