Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1757
Tytuł: Granice wolności wypowiedzi czy wolność wypowiedzi poza granicami? : kilka uwag na temat zakresu wolności wypowiedzi w Rzeczypospolitej Polskiej
Autor: Biłgorajski, Artur
Słowa kluczowe: freedom of expression; legal restrictions; restrictive; liberalization; the constitution
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Biłgorajski (red.), "Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień" (S. 11-35). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: From methodological perspective, only the boundaries of a phenomenon actually coming into existence enable the act of demarcation. Defining a boundary means determining the range of influence of a particular phenomenon. In consequence, definition of threshold conditions under which the freedom of speech is realized reveals the essence of this liberty and, by building the image of where the examined freedom reaches its limit, explains at the same time its substance. Therefore, only outlining the boundaries enables determining the actual scope of freedom of speech that an individual is entitled to. Thus, establishing the boundaries of freedom of expression by the positive legislator not only does not contradict its implementation (of course under several conditions guaranteeing the rights of individuals), but on the contrary enables the existence of freedom of speech as such. Furthermore, it exhibits the substance of freedom of speech in the sense that it makes theoretically possible to imagine a catalogue of behaviours (actions and omissions) by which individuals exercise their right to the liberty in question.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1757
ISBN: 9788380123205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bilgorajski_Granice_wolnosci_wypowiedzi_czy_wolnosc_wypowiedzi.pdf472,37 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons