Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1760
Tytuł: Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów zaufania publicznego : rozważania na przykładzie zawodów: radcy prawnego i adwokata
Autor: Chorążewska, Anna
Faruga, Adrian
Słowa kluczowe: freedom; freedom of speech; freedom of writing; limitations of freedom of expression; profession of public trust; lawyer; lawyers’ professional corporations
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Biłgorajski (red.), "Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień" (S. 175-210). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The authors of the paper analyze current law solutions which delineate the limits of freedom of expression among members of legal professions of public trust. The starting point for this consideration are the constitutional regulations of freedom of expression of an individual and its limits. Then, the authors point to the specific social role of members of lawyers’ professional corporations, stressing that it determines the way of shaping the legal status of this kind occupation. The authors also note that one of the most important areas of legal regulations which determine the rules of practicing the legal professions is the guarantee of freedom of expression. This freedom is the fundament of independence of professional self‑government in law and at the same time the crucial condition to fulfill the social role in the legal professions. At the same time, it is preserving the freedom of an individual and his/her full constitutional rights to justice and fair trial.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1760
ISBN: 9788380123205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Chorazewska_Granice_wolnosci_wypowiedzi_przedstawicieli_zawodow.pdf523,7 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons