Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1767
Tytuł: Młodzieńczy poemat dygresyjny Jarosława Iwaszkiewicza o panu Twardowskim
Autor: Kraj, Łukasz
Słowa kluczowe: Jarosław Iwaszkiewicz; "Młodość Pana Twardowskiego"
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4" (S. 181-199). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article pays attention to the connections of early works by Jarosław Iwaszkiewicz with a Romantic tradition. The subject of interest is a digressive epic poem Młodość Pana Twardowskiego belonging to juvenilia. The analysis of the very work points to strong influences of Julisz Słowacki’s writing, especially the inspirations in Beniowski. At the beginning of his writing, Iwaszkiewicz seems to be a talented learner of a Romantic poet. Following patterns, he uses them in a way that is original for such a young author. A juvenile adventure is becoming a precious poetic lesson useful in later mature writing.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1767
ISBN: 9788322620885
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kraj_Mlodzienczy_poemat_dygresyjny_Jaroslawa_Iwaszkiewicza.pdf437,56 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons