Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1767
Title: Młodzieńczy poemat dygresyjny Jarosława Iwaszkiewicza o panu Twardowskim
Authors: Kraj, Łukasz
Keywords: Jarosław Iwaszkiewicz; "Młodość Pana Twardowskiego"
Issue Date: 2012
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4" (S. 181-199). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article pays attention to the connections of early works by Jarosław Iwaszkiewicz with a Romantic tradition. The subject of interest is a digressive epic poem Młodość Pana Twardowskiego belonging to juvenilia. The analysis of the very work points to strong influences of Julisz Słowacki’s writing, especially the inspirations in Beniowski. At the beginning of his writing, Iwaszkiewicz seems to be a talented learner of a Romantic poet. Following patterns, he uses them in a way that is original for such a young author. A juvenile adventure is becoming a precious poetic lesson useful in later mature writing.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1767
ISBN: 9788322620885
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kraj_Mlodzienczy_poemat_dygresyjny_Jaroslawa_Iwaszkiewicza.pdf437,56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons