Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17671
Title: Koncepcje pedagogiki społecznej - recenzja
Authors: Wilk, Teresa
Keywords: Koncepcje pedagogiki społecznej; Tadeusz Frąckowiak
Issue Date: 1997
Citation: Chowanna,1997, t. 1, s. 78-81
Abstract: Recenzja książki Koncepcje pedagogiki społecznej pod redakcją Tadeusza Frąckowiaka.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17671
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wilk_Koncepcje_pedagogiki_spolecznej_recenzja.pdf295,9 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons