Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1773
Tytuł: Oświeceniowa krytyka zabobonu : "Wieczory badeńskie" Józefa Maksymiliana Ossolińskiego
Autor: Kalarus, Marta
Słowa kluczowe: "Wieczory badeńskie"; Józef Maksymilian Ossoliński; zabobon
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 28-53). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article aims to analyze Wieczory badeńskie (Baden Evenings) by Józef Maksymilian Ossoliński as a work representative of the Enlightenment struggle with superstitions. Ideas typical to the Enlightenment are analyzed with regards to the motifs that refer to the exaggerated fear of the deceased found in a collection by Ossoliński. Analyzed are the methods by means of which Ossoliński mocks a superstitious way of thinking that was typical to that age. Particular works, whose echoes are found in the text, are examined in relation to the Polish Enlightenment culture as well as in further European contexts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1773
ISBN: 9788380120310
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kalarus_Oswieceniowa_krytyka_zabobonu.pdf502,41 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons