Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1774
Tytuł: Wielowymiarowość pojęcia "ojczyzna" w poemacie Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz"
Autor: Loika, Aleh
Słowa kluczowe: "Pan Tadeusz"; Adam Mickiewicz; ojczyzna
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 81–109). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: On the basis of the interpretation of the poem Sir Thaddeus, the national way of thinking represented by the nobility of the northeastern lands of the former Republic of Poland has been delineated in the paper. The author makes an attempt to depict the notion of „homeland” as multidimensional as it functioned in the nobility’s awareness (gente Lithuani nationale Poloni). By means of interpreting the following words used by Mickiewicz in his poem (e.g. Lithuania, Poland/Polszcza, the Republic of Poland, the Crown, the Grand Duchy of Lithuania, etc., as well as adjectives, such as Lithuanian/ Polish), the author proves that the multidimensional nature of awareness was common among the noble class on the historic lands of Lithuania.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1774
ISBN: 9788380120310
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Loika_Wielowymiarowosc_pojecia_ojczyzna_w_poemacie_Adama_Mickiewicza.pdf535,88 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons