Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1777
Tytuł: Transgresja w świadomości Zygmunta Krasińskiego
Autor: Parwicka, Kryspina
Słowa kluczowe: Zygmunt Krasiński; transgresja
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 177-198). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article focuses on the characteristic features of the category of transgression with reference to Zygmunt Krasiński’s worldview – one of the prominent representatives of Romanticism. The author provides interpretation of the aspects of transcending borders (found in correspondence) from the ideological, historical and economic perspectives. The examination of the human – nature relation is to illustrate that Romanticism was an epoch when individual fate was more a matter of conscious choice rather than accommodation to set patterns.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1777
ISBN: 9788380120310
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Parwicka_Transgresja_w_swiadomosci_Zygmunta_Krasinskiego.pdf444,28 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons