Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17868
Title: Niewspółmierność historii literatury z historiami innych
Other Titles: Disproportion Between the History of Literature and the Histories of Others
Authors: Koziołek, Ryszard
Keywords: filologia polska; Kongres Polonistów
Issue Date: 2012
Citation: "Postscriptum Polonistyczne", 2012, nr 1, s. 63-70
Abstract: [...] my, filolodzy zatroskani o ciągłość kultury literackiej, powinniśmy wesprzeć nawet diabła arbitralnego konstruktywizmu czy radykalnej dekonstrukcji, jeśli im miałoby się to zadanie powieść bardziej niż nam, poczciwym badaczom pragnącym opisać przeszłość literatury, jaką naprawdę była. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć roli literatury w przyszłości, jednak wiadomo już, że kasandryczne wizje się nie potwierdzają. Wzrosła dziś rola literatury jako metadyskursu kultury i to nie tylko dzięki literaturoznawcom, ale za sprawą badaczy takich, jak np.: Baczko, Bauman, Bielik-Robson, Benjamin, Berman, Bourdieu oraz żeby wyjść poza literę „B”: Agamben, Derrida, Lacan, Ranciere czy Żiżek. Nie obawiam się też, że zniknie nam przedmiot, rozpuszczając się w historii kultury. Jakby to powiedzieć… „literatura jest jakaś inna”, więc też inność (odbioru, krytyki, metodologii, instytucji) przyciąga. Na koniec, nie obawiam się też o los naszej dyscypliny, a to dlatego, że choć problem wielokulturowości pozostaje największym wyzwaniem filologii narodowych, to jedyna droga do jakiejkolwiek kulturowej historii literatury wiedzie przez język narodowy konkretnego tekstu [...].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17868
ISSN: 1898-1593
2353-9844
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koziolek_Niewspolmiernosc_historii.pdf340,6 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons