Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1789
Tytuł: O polityczności zmysłowego ciała globalnego, czyli retroaktywne przerzuty przez cyfryzację
Autor: Nowak, Maciej
Słowa kluczowe: Jacques Rancière; reżim estetyczny; Cyfryzacja
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Kłosiński, D. Matuszek (red.), "Polityczność psychoanalizy : Freud - Lacan - Zizek" (S. 373-401). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W niniejszym szkicu pragnę przedstawić kilka myśli na temat związków między tym, co Jacques Rancière nazywa reżimem estetycznym i podziałem „zmysłowego” lub zmysłowości (sensible), a tym, co wypadałoby nazwać na potrzeby niniejszej refleksji apelem rzeczywistości wirtualnej. Apel ten można by również nazwać apelem ery cyfryzacji, by unieruchomić i odpowiednio spreparować przynajmniej próbkę tej rozedrganej, nazbyt ogólnie panoszącej się wirtualności. Cyfryzacja jako taka określa kondycję technologiczną człowieka xxi wieku, ale obraz cyfrowy to także Prosperowe to, z czego rodzą się sny, a dla nas i dla naszych czasów owo to, w całej swojej bezosobowości, stało się już artykułem pierwszej potrzeby. Oczywiście krytyka tak rozumianego obrazu nie może zatrzymać się na płytkim oglądzie reprezentacji empirycznej. Ukazujący się naszej percepcji obraz, jako podstawowy element tożsamości psychoontologicznej społeczeństwa konsumenckiego, odgrywa tak istotną rolę właśnie dlatego, że potrafi, w sposób niemal doskonały, przywoływać nie tylko siebie, lecz wszystko jak leci. Nawiasem mówiąc, może nie przypadkowo czasownik przywoływać stał się czasownikiem „dyżurnym”, używanym często, może nawet zbyt często, w medialnych rejestrach krytyki i popularyzacji kultury.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1789
ISBN: 9788380123793
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Nowak_O_politycznosci_zmyslowego_ciala_globalnego.pdf474,79 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons