Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1791
Title: Jeana Baudrillarda krytyka schizoanalizy
Authors: Kłosiński, Michał
Keywords: Jean Baudrillard; psychoanaliza
Issue Date: 2014
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: K. Kłosiński, D. Matuszek (red.), "Polityczność psychoanalizy : Freud - Lacan - Zizek" (S. 435-438). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: (...)Rozprawa O uwodzeniu, tocząc ukryty dialog z Rolandem Barthes’em, przede wszystkim uaktywnia szeroko przez Baudrillarda zakrojoną krytykę pojęcia produkcji. Pojęcia, w pewnym sensie, zabsolutyzowanego przez Deleuze’a i Guattariego w ich słynnym Anty‑Edypie.(...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1791
ISBN: 9788380123793
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klosinski_Jeana_Baudrillarda_krytyka_schizoanalizy.pdf387,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons