Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1791
Tytuł: Jeana Baudrillarda krytyka schizoanalizy
Autor: Kłosiński, Michał
Słowa kluczowe: Jean Baudrillard; psychoanaliza
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Kłosiński, D. Matuszek (red.), "Polityczność psychoanalizy : Freud - Lacan - Zizek" (S. 435-438). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: (...)Rozprawa O uwodzeniu, tocząc ukryty dialog z Rolandem Barthes’em, przede wszystkim uaktywnia szeroko przez Baudrillarda zakrojoną krytykę pojęcia produkcji. Pojęcia, w pewnym sensie, zabsolutyzowanego przez Deleuze’a i Guattariego w ich słynnym Anty‑Edypie.(...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1791
ISBN: 9788380123793
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Klosinski_Jeana_Baudrillarda_krytyka_schizoanalizy.pdf387,04 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons