Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1795
Tytuł: Tu i teraz, czyli o niektórych wyzwaniach i kontekstach edukacji artystycznej w ponowoczesnym świecie
Autor: Solik, Ryszard
Słowa kluczowe: art education; learning processes; contexts of art education; contemporary culture; art postmodern
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Szuścik, E. Linkiewicz (red.), "Sztuka, edukacja, kultura : z teorii i praktyki edukacji artystycznej" (S. 53-62). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The art education — whatever it is perceived — irrespective of historic variants, objectives, teaching methods, solutions, or levels of education is undoubtedly a contextual experience. These dependencies are associated with the actulizing and historically determined intentionality of objectives, with measures and methods of teaching, as well as with the institutions within learning processes take place, with the relations between teachers and those being taught and finally with the space‑ time and cultural location. Thus, I consider the experience of the art education especially in the context of contemporary culture, specifically in the horizon of purposes’ dependences (as defined in the source material quoted in the text) and the challenges that postmodern art and reality set today for the art education and educational processes by the art and for the art.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1795
ISBN: 9788380122833
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Solik_Tu_i_teraz_czyli_o_niektorych_wyzwaniach_i_kontekstach.pdf354,54 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons