Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17980
Title: Poetyckie archiwum roślinne: casus Urszuli Zajączkowskiej
Authors: Szopa, Katarzyna
Keywords: Urszula Zajączkowska; formy życia w literaturze; rośliny w poezji; rośliny w literaturze
Issue Date: 2018
Citation: "Zagadnienia Rodzajów Literackich" (2018), T. 61, z. 1, s. 143-150
Abstract: "W dominujących we współczesnej humanistyce dyskusjach dotyczących współistnienia ludzkich i pozaludzkich form życia temat relacji człowieka ze światem roślin wciąż nie doczekał się dokładniejszego omówienia (Gagliano, Ryan i Vieira 2017: VII–IX). Co więcej, zazwyczaj ogranicza się albo do pełnych laboratoryjnej fascynacji tendencji do przedstawiania roślin jako organizmów samowystarczalnych, albo do trącących naiwnością sentymentalnych obrazów człowieka obcującego z „naturą”. Ten podwójny impas, wynikający czy to z afirmatywnego podejścia do nowoczesnych technologii, czy też z przekonań biokonserwatywnych, uniemożliwia spojrzenie na rośliny z nieco szerszej perspektywy, bo zakładającej bardziej inkluzywne podejście, oparte na politycznej koncepcji powiązania między rozmaitymi organizmami i ekosystemami, jakie występują w przeróżnych konfiguracjach i układach." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17980
DOI: 10.26485/ZRL/2018/61.1/10
ISSN: 0084-4446
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szopa_poetyckie_archiwum_roślinne_casus.pdf506,59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons