Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17986
Title: Papieskie dokumenty "Altitudo" (1537), "Romani Pontificis" (1571) i "Populis" (1585) oraz ich wpływ na doktrynę dotyczącą małżeństwa nieochrzczonych
Authors: Świaczny, Seweryn
Keywords: Papieskie dokumenty; działalność misyjna; małżeństwo
Issue Date: 2001
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 34, (2001), s. 216-229
Abstract: W roku 1493 Krzysztof Kolumb powrócił do Hiszpanii. Kiedy na wiosnę tego samego roku dotarły do Rzymu wiadomości o jego pierwszych odkryciach, od razu przeczuwano, jak wielkie mogą być reperkusje ewangelizacyjne tych odkryć. Chociaż dosyć burzliwa sytuacja Kościoła w dużej części Europy nie sprzyjała wielkim dziełom apostolskim, specyficzne położenie Półwyspu Iberyjskiego uczyniło możliwym ewangelizację na skalę, którą trudno było przewidzieć, mając na uwadze rozbicie Kościoła spowodowane przez protestantyzm. To właśnie dzięki Kościołowi hiszpańskiemu powstała i skonsolidowała się organizacja kościelna w Indiach Zachodnich1. Jednocześnie zanotowano większą aktywność misyjną na Wschodzie: na Filipinach i w krajach sąsiednich, takich jak Chiny i Japonia (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17986
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Swiaczny_Papieskie_dokumenty.pdf735,16 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons