Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1799
Tytuł: Motywy podejmowania studiów na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych : komunikat
Autor: Wysogląd, Piotr
Słowa kluczowe: Edukacja Artystyczna; sztuki plastyczne; studia; motywy
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: U. Szuścik, E. Linkiewicz (red.), "Sztuka, edukacja, kultura : z teorii i praktyki edukacji artystycznej" (S. 154-160). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article consists of the results of the questionnaire survey conducted among the first and second year students of artistic education in fine arts in the Faculty of Arts of the University of Silesia in Cieszyn. The studies were carried out in October 2010 and they comprised 52 people. The questionnaire was anonymous. The research was designed as pilot studies. The studies aimed at answering the following questions: 1. What motivations do the candidates have for undertaking this field of studies in Cieszyn? (applies to I and II year) 2. What province do the students come from? (applies to I and II year) 3. How did they learn about this field of studies in Cieszyn? (applies to I and II year) 4. Why did they choose studying artistic education in fine arts in Cieszyn? 5. Which university facilities are of greatest significance for students? 6. What do the students expect from the university?
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1799
ISBN: 9788380122833
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Art)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wysoglad_Motywy_podejmowania_studiow_na_kierunku_Edukacja_Artystyczna.pdf396,33 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons