Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18003
Title: Kanoniczny obowiązek starania się o prowadzenie życia świętego
Authors: Sobański, Remigiusz
Keywords: Kodeks prawa kanonicznego; życie święte; obowiązki i prawa wiernych
Issue Date: 2003
Citation: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 36, nr 1 (2003), s. 88-100
Abstract: Wśród kanonów zebranych w pierwszym tytule pierwszej części drugiej księgi Kodeksu prawa kanonicznego (KPK) nazwanym „Obowiązki i prawa wszystkich wiernych” znalazł się kan. 210, który w oryginalne łacińskim brzmi: „Omnes christifideles, secundum propriam condicionem, ad sanctam vitam ducendam atque ad Ecclesiae incrementum eiusque iugem sanctificationem promovendam vires suas conferre debent” . Wskazania, zaadresowane do wszystkich wiernych, a realizowane zgodnie z ich pozycją, dotyczą więc starania się, by: 1) prowadzić życie święte, 2) przyczyniać się do wzrostu Kościoła oraz 3) ustawicznie wspierać rozwój jego świętości. Przedmiotem poniższych uwag będzie pierwsze wskazanie, mianowicie starania się o prowadzenie życia świętego (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18003
ISSN: 0137-3447
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sobanski_Kanoniczny_obowiazek.pdf297,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons